digitale kunst

Door alle tijden heen hebben kunstenaars gebruik gemaakt van de materialen, technieken en mogelijkheden van de wereld om hen heen.  Zo behoort in de 21ste eeuw ook de computer tot het palet van de kunstenaar.